Refleksoloji Uygulamalarında Tedavi Yoğunluğu

img

Refleksoloji Uygulamalarında Tedavi Yoğunluğu

Kronik durumlarda genel bir program için; ilk 1 hafta her gün, sonrasında 1 ay boyunca haftada 1 seans, sonrasında aylık seanslar ile tedaviye devam edilebilir. Tedavi öncesi belirlenebilecek bir hedefe ulaşana veya hasta iyi olduğunu ifade edene kadar seanslara devam edilebilir. İlk refleksoloji seansından sonra başlamayan, ancak 2. seanstan sonra başlayan olumlu etkiler kişinin ilk seansta yeterli relaksasyon sağlayamadığını gösterir. İki seans arasında bir veya iki gün olmalıdır (vücuda relaksasyon ve toksinlerin eliminasyonu için zaman verin. Hastanın verdiği tepkiler kimi zaman duygusal kimi zaman da fizikseldir). Çoğu zaman 4 seans sonunda tedavi ettiğimiz durumun refleksolojiye uygun yanıt verip vermeyeceğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 8 seans tedaviden sonra hastanın durumunu yeniden değerlendirebiliriz. Şikayetlerinde azalma olan hastalarda tedaviye ara verilebilir. Hastanın şikayetleri yeniden ortaya çıkarsa 2-3 gün ara ile uygulanacak 2-3 seans ile vücudu yeniden dengelemek mümkün olabilir. Basit bir ayak masajı uygulanan kişide fiziksel bir rahatlama sağlar. Uygun refleksoloji teknikleri sağlıklı beslenme, egzersiz, uygun sosyal koşullar ile uygulandığında elde edilen etkiler beklenenden daha fazla olabilir.

Baskı teknikleri

Başparmak / parmak yürüyüşü:
Baskı uygulanan bölgede tüm noktalara etkin olarak basınç sağlanmış olur. Bazı uygulamalar sırasında başparmak veya parmak yürüyüşü yaparken saat yönünde küçük bir döndürme hareketi yapmak faydalı olabilir. Refleksoloji seansları sırasında uygulanan basıncın gücü ve sıklığı seanstan beklentilerimiz göre değişir. Temel olarak sedatif ve uyarıcı olmak üzere 2 tür baskıdan söz edebiliriz.

Sedatif parmak/başparmak yürüyüşü: Sedatif parmak yürüyüşü genel olarak üzerinde çalışılan sistemin tonusunu azaltmak ve relaksasyon sağlamak amacıyla uygulanır. Akut durumlarda, yara izi, hipertansiyon, anksiyete gibi durumları asıl tedavisini desteklemek için sedatif teknik uygulanabilir. Uygulama frekansı 30-50 bası/dakika`dır.

Uyarıcı parmak/başparmak yürüyüşü: Uyarıcı parmak yürüyüşü genel olarak üzerinde çalışılan sistemin tonusunu arttırmak ve stimülasyon sağlamak amacıyla uygulanır. Kronik durumlarda, ağrı, lenfödem gibi durumları asıl tedavisini desteklemek için uyarıcı teknik uygulanabilir. Uygulama frekansı 70-100 bası/dakika`dır.

Sedatif sabit basınç: Hedef alınan sisteme yönelik noktalara yüzeyel, yavaş, nazik, gevşetici ve sabit bir basınç uygulanır. Uygulama yaklaşık 10 saniye ve 5-10 tekrar olacak şekilde sürdürülür. Parmak baskı uygulanan noktadan yavaş bir şekilde çekilir.

Uyarıcı sabit basınç: Hedef alınan sisteme yönelik noktalara derin, güçlü, yoğun ve sabit bir basınç uygulanır. Uygulama yaklaşık 10 saniye ve 5-10 tekrar olacak şekilde sürdürülür. Parmağın baskı uygulanan noktadan hızla çekilmesi uyarıcı etkiyi arttırabilir.
Bütün tutuş ve baskı teknikleri dokuyu normalleştirmeye çalışır. Normalleşmiş doku daha az ağrı hisseder, daha az vejetatif semptoma neden olur ve dolaşımı artar.

Tedavi sonu
Tedavinin sonunda genellikle solar pleksus sedasyon veya stimülasyon yöntemi ile uyarılır. Dengeleme tutuşlarından enerji tutuşu ve el-ayak tutuşu uygulanabilir. Hasta soluk alırken solar pleksusa hafifçe bastırılarak birkaç solunum döngüsü sonrası hasta soluk verirken noktaya uygulanan basınç azaltılabilir. Daha sonra ayaklar havlu ile örtülerek hastanın 5 dakika kadar dinlenmesi sağlanır. Hastaya hazır olduğunda kalkabileceği söylenir. Hastaya bir bardak su içmesi önerilir. İdrara çıkma hissi varsa bu ihtiyacını gidermesi sağlanır. Hastada gözlenen fiziksel ve duygusal tepkiler not edilir. Bir sonraki seans planlanır. Terapist bir gün içinde çok sayıda hastaya refleksoloji uygulayacak ise tedavilerinin süresini ve uyguladığı basıncı bu yönde ayarlaması gerekebilir. Seanslar arasında eli dinlendirmek, sıcak veya parafin uygulamaları faydalı olabilir. Terapist tedavi seansları arasında tükenmiş hissediyorsa uygulamaya devam etmemesi, sıcak bir duş alması veya meditasyon benzeri gevşeme tekniklerini uygulaması etkili olabilir.