Ozon Terapinin Uygulandığı Durumlar
img

Ozon Terapinin Uygulandığı Durumlar

* Kaynak: Yıldız S, Duruhan S, Biçer B, Çelik N, Çatal T. Ozon terapi: Genel bilgiler. Integr Tıp Derg. 2014;2(2):19- 26.

Ozon Ozon oksijenin triatomik kararsız bir formudur. Kimyasal ve endüstriyel kullanım için üretilen güçlü bir oksitleyecidir. Ozonun 2 ppm’den az konsantrasyonlarda karakteristik bir kokusu vardır. Hava ve su için dezenfektan olarak, mumun, tekstilin ve yağların beyazlatılmasında, ansatüre yağlı asitlerin pelarjonik ve diğer asitlere ozonolizisinde, mürekkebin yapımında, katalist olarak, suyun tat ve koku düzeltilmesinde, soğuk depolarında küf ve bakteri önleyici olarak ve beyazlatıcı ajan olarak kullanılmıştır.
Oksijen Oksijen kokusuz, renksiz ve tatsız bir gazdır. Yaşamı sağlar. Yanıcı değildir, fakat aktif olarak yanıcı materyallerin yanmasını sağlar. Havada yanmayan bazı materyaller oksijende yanacaktırlar. Havada yanan materyaller oksijende daha canlı yanmaktadır. Non-likit gaz olarak 2000 psig ve üzeri basınçlarda taşınmaktadır. Saf oksijen yanıcı değildir. Uzun süren yoğun ısı veya ateşe maruziyette konteynırlar delinebilir. Oksijen kömürden sentez gazı üretiminde, resüsitasyon için ve inhalant olarak kullanılmaktadır
Oksijen ve ozonun 2 ve 3 boyutlu moleküler yapısı

Genel kullanım alanları

 • Arteriyal dolaşım problemleri
 • İmmunyetmezlik ve immun dengesizlikler
 • – karsinom hastalarında ek tedavi
 • – virus kaynaklı hastalıklar (özellikle hepatit C)
 • İnflamatuar durumlar
 • Romatizmal hastalıklar
 • Eksternal ülserler ve cilt lezyonları
 • Diş hekimliği

Major otohemoterapi

 • Arteryel dolaşım hastalıkları
 • İmmunomodülasyon
 • Romatid artrit ve ilişki problemler

Rektal insuflasyon

 • Proktit
 • Kolit
 • Major otohemoterapi için olan tüm endikasyonlar

Minör otohemoterapi

 • Allerjiler Akne, fronkül
 • Kanser destek terapisi

Lokal ozon terapi

 • Dekübit ülserleri
 • Kötü iyileşen yaralar
 • Diabetik gangren
 • Yanıklar

İntraartiküler enjeksiyon

 • Gonartroz
 • Diğer eklemlerin artrozu
 • Romatoid artritde destek tedavisi

Subkutan, intrakutan ve intramusküler enjeksiyon İntraartiküler enjeksiyon Miyotravmatik sendromu Miyojelozis

 

Ozon terapi kontrendikasyonları

Hamilelik Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz eksikliği (favism)
Hipertriodizm
Ağır anemi
Ağır miyasteni
Akut alkol intoksikasyonu
Yakın miyokord iskemisi
Herhangi bir organda hemoraji
Ozon allerjisi

Ozon terapide kullanılan uygulamalar farklı modifikasyonlar ile birlikte aşağıdaki şekillerde olabilir.

Direk IV infüzyonu
– Ozon bir ana damara yavaşca uygulanır.
Major oto-hemoterapi
– Antikoagule kan ozonla karıştırılmıştır ve bir damara infüze edilir.
Rektal/vajinal insuflasyon
– Nemlendirilmiş ozon kateter ile uygulanır.
Minor otohemoterapi
– Kanla karıştırılmış ozon intramusküler olarak injekte edilir.
Uzuv ya da vücüt kaplama
-Vücüt ya da uzuv bir kısmı nemlendirilmiş ozonda banyo edilir.
Ozonlu su
Salinde ozon (topikal ya da IV verilir)
İntraartiküler uygulama
Prolo/Skleroterapi
Akupunktur
– ozon ile
Ozonlu zeytin yağı
İnhalasyon
Subkonjunktival enjeksiyon
– Keratitis sicca ve ülserler için.
Gingival and diş apeks enjeksiyonu
Üriner mesane insuflasyon
– Kronik inflamasyon için.
Disk taşmaları
– Proloterapi, interspinous boşluğa ve fasetlerin etrafına injekte edilebilir, eklemleri stabilize edip ve iyileşmeyi hızlandırır.
Auricular

Sonuç olarak 1840’da tanınmasından bu yana, ozon terapisi hastalar için büyük yararları olan yeni bir terapotik metot olduğunu kanıtlamaktadır. Ozonun potent antimikrobiyal etkisi yanı sıra dolaşım sistemini sitümule etmesi ve immun sistemi module etmesi, 260’dan fazla medikal patolojide terapötik ajan olarak kullanımı sağlamaktadır. Bu patolojiler arasında Hepatit, Herpes simplex, Herpes zoster, dolaşım sistemi disfonksiyonları, immun hastalıklar ve diğer birçok hastalık yer almaktadır. Mevcut literatürde ozon terapinin birçok hastalıkta yaygın olarak kullanılabileceği yönünde bilgiler bulunmakla birlikte, taraflılık riski bulunmayan, metodolojisi güçlü, geniş bir örneklemi kapsayan ve sonuçlar ile ilgili güçlü kanıtlar sunan çalışma sayısı sınırlıdır. Güncel çalışmalar ozon terapinin belirli endikasyonlarda kanıt düzeyi ve muhtemel etki mekanizmaları üzerine yoğunlaşmalıdır.


İlginizi Çekebilir

Etiketler