Aksaray Devlet Hastanesi Bünyesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Ünitesi 15/01/2017
tarihli Makam onayı ile kurulmuştur.